Det har framkommit att det finns föroreningar på Möllebackens mark. Detta upptäcktes i samband med att detaljplanen för Möllebacken ska göras om och att det därför togs rutinmässiga prover i bostadsområdet. För att ta det säkra före det osäkra kommer vi därför att påbörja avspärrning av vissa gräs- och grusbelagda ytor runt husen där folk vanligtvis vistas.

I samband med att detaljplanearbetet av Möllebacken inleddes i slutet av 2019 gjorde Karlshamns kommun en miljö- och geoteknisk undersökning i området. De prov som då togs på området visade inga förhöjda föroreningsnivåer i marken. Nu när ytterligare prover tagits visar det sig att det på vissa platser finns förhöjda nivåer av olika miljöfarliga ämnen.

I nuläget vet vi inte mer utan inväntar konsultens slutrapport liksom Arbets- och miljömedicinsk expertbedömning om eventuella hälsorisker. En inomhusmätning av luft i husen kommer också att göras.

Så fort vi får veta mer i ärendet skickar vi ut information till berörda hyresgäster. Fram till dess att vi vet mer ber vi alla att invänta ytterligare information.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Problem med fiber i Mörrum

Just nu är det många i Mörrum som inte har tillgång till fiber. Felet beror på att en kabel grävts av. Arbetet med att återställa felet pågår för fullt. Har ni frågor? Kontakta Karlshamn Energi 0454-818 00.