Öppna meny

Nya hyror från 1 januari 2023

Hyresförhandlingarna mellan Karlshamnsbostäder och Hyresgästföreningen för 2023 har efter beslut från Hyresmarknadskommittén resulterat i en hyreshöjning om 4,7 procent.

Vad används hyran till?

Den största delen av din hyra används till drift, förvaltning, reparationer och underhåll av fastigheten. Hyran är hyresvärdens enda inkomst och det överskott (vinst) som genereras går tillbaka till förvaltningen och utveckling av fastigheterna och vår hyresgästservice.

Varför behövs en hyreshöjning?

Hyran kan höjas av olika skäl. Hyran kan höjas i samband med att en renovering gjorts i lägenheten, eller för att hyresvärden gjort en åtgärd som förbättrar fastigheten och/eller utomhusmiljön för alla hyresgäster. Hyran kan även justeras i samband med den årliga hyresförhandlingen. Höjningen för 2023 handlar framförallt om stora kostnadsökningar på flera olika håll i samhället, vilket drabbar både oss som hyresvärd och dig som boende. För att klara av höjda priser från våra leverantörer och entreprenörer, förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter. Det kräver också att vi som hyresvärd fortsätter arbeta medvetet med effektiviseringar och prioriteringar.

Årets hyra

Överenskommelsen innebär en höjning med 4,7 procent och gäller från och med den 1 januari 2023, vilket innebär att justeringen kommer att ske retroaktivt för januari, februari och mars. Detta betyder att du som hyresgäst får betala ökningen i efterhand. Hyreshöjningen avseende januari, februari och mars genomförs retroaktivt på aprilhyran.

Räkneexempel:
För en bostad som kostar 6 000 kr per månad innebär detta 6 000 x 4,7 % = 282 kr. Den nya hyran blir då    6 000 + 282 kr = 6 282 kr. I april debiteras du den nya hyran + retroaktiv hyreshöjning för januari, februari och mars. I räkneexemplet skulle det innebära:

  • Ny hyra: 6 282 kr
  • Retroaktiv hyreshöjning januari: 282 kr
  • Retroaktiv hyreshöjning februari: 282 kr
  • Retroaktiv hyreshöjning mars: 282 kr
    Totalt att betala på aprilhyran: 7 128 kr

OBS! Vad din specifika hyra blir framgår på nästa hyresavi.

Vad gäller för dig som flyttat ut i januari, februari eller mars?

Om du flyttar inom Karlshamnsbostäder kommer du att få två fakturor i april. En faktura gällande den retroaktiva höjningen som avser din gamla bostad samt en faktura som avser din nya bostad. OBS! Om du betalar din hyra genom autogiro måste fakturan gällande den retroaktiva hyran betalas manuellt.

Om du har flyttat ifrån Karlshamnsbostäder kommer du att få en faktura på den retroaktiva höjningen. Fakturan kommer i första hand till din registrerade e-postadress.

Har du frågor om hyresförhandlingarna?

Kontakta gärna David Broo, förhandlare Hyresgästföreningen Region Sydost.
E-post: david.broo@hyresgastforeningen.se
Tel: 010-459 21 87

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Väntetider i kundservice

Just nu har vi längre väntetider än vanligt i kundservice. För snabbast hjälp, kontakta oss via Mina sidor på minasidor.karlshamnsbostader.se.