Våra Värderingar – Vårt varumärke

Karlshamnsbostäder – Nyckeln till ett bra boende!

Olika bostadsområden har olika mål och alla planeras och utvecklas efter de behov som finns. Men en sak har alla våra områden gemensamt; Karlshamnsbostäders tre hörnstenar Gemenskap & trygghet, Långsiktighet och Stabil Ekonomi. Det är dessa hörnstenar som leder oss på vägen är vi bygger framtidens boende. För även om behoven är olika så är grunden för ett bra boende densamma.

Gemenskap & trygghet

Gemenskap & trygghet skapar vi genom en hög standard på boendet, men minst lika mycket genom utbudet av aktiviteter och tjänster. Gemenskap i sig skapar trygghet. Detta ska vi fortsätta att utveckla efter de behov som finns. Vi ska helt enkelt kunna erbjuda rätt lägenhet med rätt service och aktivitetsutbud i rätt område. Det är så vi skapar bostäder for livets alla skeden.

Långsiktighet

Långsiktig planering innebär ett boende som präglas av framsynthet och utveckling. Mötesplatser, tjänsteutbud och lägenheter ska planeras och utformas så att de på bästa sätt svarar mot de behov som finns. Men det allra viktigaste för framtiden är den långsiktiga dialogen med våra hyresgäster. Det är så vi skapar framtidens hyresrätter.

Stabil ekonomi

Stabil ekonomi är något som vi alla måste ta ansvar för att skapa. En framsynt ekonomisk filosofi gör att våra hyresgäster inte ska behöva oroa sig för plötsliga hyreschocker, utan att kunna förmedla den tryggheten är en del i vårt ansvar som hyresvärd. Kostnadseffektivt tänkande skapar både trygghet och stabilitet för hyresgästen och resurser för utveckling och underhåll. Här är hyresgästföreningen en viktig aktör. Samsyn är nyckelordet.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Vi håller stängt för besök!

För att minska risken för smittospridning av Coronaviruset Covid-19 håller vi stängt för besök. Vi åtgärdar för närvarande endast akuta fel. Vi finns tillgängliga på telefon och mail under ordinarie öppettider. Kontakta oss gärna med dina frågor!