Miljömässig hållbarhet

Karlshamnsbostäder har antagit Allmännyttans Klimatinitiativ. Det innebär att vi ständigt strävar efter att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Det gäller både hur vi arbetar internt men också hur vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att leva hållbart. Allmännyttans Klimatinitiativ har som mål att vi ska vara helt fossilfria år 2030.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vid varje beslut skall Karlshamnsbostäder arbeta efter en helhetsbedömning av de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna och på detta vis sträva efter en hållbar utveckling genom att:

• Karlshamnsbostäders ekonomi skall bedrivas så att den ger en god avkastning i det korta perspektivet och en god soliditet i det långa vilket ger en trygghet för hyresgäster, ägare och företag.
• Beakta de sociala aspekterna såsom trygghet, säkerhet, fritid, integration och inkludering.
• Arbeta med ständiga förbättringar och använda oss av bästa tillgängliga teknik.
• Minska vår resursförbrukning av el. värme och vatten genom att systematiskt hushålla och använda oss av ny teknik.
• Minska kemikalieanvändning och bidra till ett giftfritt samhälle.
• Verka för en god inre och yttre miljö.
• Utbilda och informera, få alla våra anställda och hyresgäster engagerade och delaktiga i miljöarbetet, inte minst vad gäller källsorteringen.
• Ställa krav på våra entreprenörer, leverantörer och vid upphandling verka för att minska vår miljöbelastning.

Miljödiplomering

Karlshamnsbostäder är miljödiplomerad genom Svensk Miljöbas. Det innebär att vårt miljöarbete är kvalitetssäkrat genom en oberoende granskning. Miljödiplomering är en annan form av miljöledningssystem och är något vi måste uppfylla kraven för årligen.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Problem med fiber i Mörrum

Just nu är det många i Mörrum som inte har tillgång till fiber. Felet beror på att en kabel grävts av. Arbetet med att återställa felet pågår för fullt. Har ni frågor? Kontakta Karlshamn Energi 0454-818 00.