Miljö- och hållbarhetspolicy

Vid varje beslut skall Karlshamnsbostäder arbeta efter en helhetsbedömning av de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna och på detta vis sträva efter en hållbar utveckling genom att:

• Karlshamnsbostäders ekonomi skall bedrivas så att den ger en god avkastning i det korta perspektivet och en god soliditet i det långa vilket ger en trygghet för hyresgäster, ägare och företag.
• Beakta de sociala aspekterna såsom trygghet, säkerhet, fritid, integration och inkludering.
• Arbeta med ständiga förbättringar och använda oss av bästa tillgängliga teknik.
• Minska vår resursförbrukning av el. värme och vatten genom att systematiskt hushålla och använda oss av ny teknik.
• Minska kemikalieanvändning och bidra till ett giftfritt samhälle.
• Verka för en god inre och yttre miljö.
• Utbilda och informera, få alla våra anställda och hyresgäster engagerade och delaktiga i miljöarbetet, inte minst vad gäller källsorteringen.
• Ställa krav på våra entreprenörer, leverantörer och vid upphandling verka för att minska vår miljöbelastning.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Vi håller stängt för besök!

För att minska risken för smittospridning av Coronaviruset Covid-19 håller vi stängt för besök. Vi åtgärdar för närvarande endast akuta fel. Vi finns tillgängliga på telefon och mail under ordinarie öppettider. Kontakta oss gärna med dina frågor!