Vid kommunsammanslagningen 1967 bildades nuvarande Karlshamnsbostäder av bostadsföretagen i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Hällaryd.

De första husen byggdes emellertid redan i slutet av 40-talet, som en följd av de beslut som riksdagen tog i att förbättra boendet i Sverige. Öjavad i Svängsta, Bolsvången I Mörrum, Dyks väg i Asarum och kv. Trädgården i Karlshamn är exempel på detta.

I Karlshamn likväl som i övriga landet skedde den stora byggnationen på 60-talet. Då tillkom Fridhem och kv. Dalsland i Karlshamn. I Asarum byggdes centrum, den s.k. Boosonska tomten. I Svängsta byggdes centrum och delar av Mariegården. I Mörrum Bygatan.

På 70-talet slutfördes “miljonprogrammet”. Möllebacken och Mariegården är exempel på detta.

Den senaste byggnationen av storlek tillkom i slutet på 80 och i början av 90-talet. Byggnationen var då annorlunda med företrädesvis marklägenheter och småskalighet.
Karlshamnsbostäders byggnation har hela tiden varit ett kommunalt instrument för att tillgodose invånarna med bra bostäder.

Efterfrågan på bostäder har sedan bristen på bostäder upphörde i mitten av 70-talet följt konjuktursvängningarna och kommunens befolkningsurveckling. Det har inneburit att det vissa tider varit kraftiga överskott med lägenheter medan vissa tider har det varit balans.
Karlshamnsbostäder har sedan dess ursprung fram till 1995 varit en stiftelse. 1995 ombildades företaget till aktiebolag. Denna utveckling var naturlig eftersom riksdagen i början av 90-talet påbörjat en avveckling av de allmännyttiga bostadsföretagens reglerade villkor. Efter 1993 är förutsättningarna för företagen i stort samma som vilket bostadsföretag som helst.
Karlshamnsbostäder har alltid haft en hyresnivå som legat lika eller lägre än genomsnittet i landet och om man jämför med andra parametrar alltid varit ett välskött bostadsföretag.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Felmeddelande på Mina sidor

För tillfället har vi problem i vårt fastighetssystem. Ibland kan det stå att du har obetalda hyror trots att de är betalda. Vänligen bortse från dessa. Vi arbetar på att lösa detta så snabbt vi kan.