Värdskapsgaranti

Vårt förhållningssätt utgår från grunderna för gott värdskap och arbetet i våra team och avdelningar ska präglas av det. På så sätt kan vår värdegrund, att skapa gemenskap & trygghet, långsiktighet för oss själva och alla våra gäster samt stabil ekonomi bli verklighet.

Grunderna för Värdskap:

Tjänande före egennytta

Tjänande före egennytta är att se till våra hyresgästers behov. Vi finns här för dem och för varandra.

Ansvar före ignorans

Ansvar före ignorans är att vi tar ansvar och det ska märkas. Vi skyller inte på ”Någon Annan”.

Helhet före delar

Helhet före delar är laget före jaget. Det vi gör till dagligdags påverkar varumärket Karlshamnsbostäder. Vi är alla en del i samma team.

Omtanke före likgiltighet

Omtanke före likgiltighet är att vi bryr oss. Att vi håller vad vi lovar. Vi gör det lilla extra, enkla saker som inte kostar särskilt mycket, varken tid eller pengar, men som ger hyresgästen ett mervärde. Vi berömmer varandra.

Kunskap före arrogans

Kunskap före arrogans innebär att vi tar ansvar för vår egen utveckling. Vi lär av våra dagliga möten, är nyfikna och tar chansen att lära oss något nytt.

Dialog före konflikt

Dialog före konflikt är att vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi lyssnar och förstår, både varandra och våra hyresgäster genom att visa respekt och förståelse. Synpunkter och eventuell kritik är en möjlighet till förbättring.

 

Våra löften till hyresgäster, samarbetspartners och varandra:

Kontakt och tillgänglighet

Det ska vara lätt att komma i kontakt med Karlshamnsbostäder. Som hyresgäst och kollega ska du alltid få ett respektfullt bemötande. Du ska vara säker på att personalen behandlar alla hyresgäster och kollegor korrekt och med hänsyn.

Snabb återkoppling

Du ska få snabb återkoppling av ditt ärende. Arbete ska utföras på överenskommen tid och vara fackmannamässigt utfört.

Trygghet och information

Du ska känna att du bor i en trygg och säker miljö. Du ska som hyresgäst känna dig informerad om vad som händer i ditt bostadsområde och via vårt boinflytande kunna vara med och påverka.

Trivsel

Vi ska skapa förutsättningar så att vår personal och våra hyresgäster vårdar den yttre och inre miljön för alla hyresgästers trivsel.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Problem med TV-kanaler

Telenor har för närvarande ett omfattande avbrott som kan påverka ditt TV-utbud. Telenor meddelar att avbrottet kan komma vara till måndag.