Öppna meny

Antagningskriterier

Kontroller

 • Myndighetsålder (18 år)
 • Kronofogdens förbehållsbelopp ska finnas kvar när hyran är betald
 • Godkänd kreditkontroll
 • Den sökande måste medge att vi kontrollerar ekonomi respektive vandel hos tidigare hyresvärd
 • Första hyran ska vara inbetald innan nyckelutlämning
 • Vid inflyttningstillfället får det vara maximalt två personer per sovrum och vardagsrum (t.ex. en bostad  på 3 rok avser max sex personer)

Godkända inkomstslag

Som inkomst räknas lön från anställning, pension, a-kassa, inkomst av kapital, studiemedel, sjukbidrag eller av myndighet annat beviljat ekonomiskt stöd förutsatt att vistelsebegreppet är uppfyllt. Särskilda regler gäller vid skuldsanering.

Köhantering

 • Huvudregeln är uthyrning enligt bostadskö i kronologisk ordning. Undantag förekommer för Bostad direkt eller genom avtal tecknade med Karlshamns kommun.
 • Medicinska förturer medges ej.
 • Internsökande med särskilda omständigheter (t.ex. behov av byte till billigare lägenhet pga. obestånd, personer som drabbas av fysiska begränsningar och som behöver förbättrad tillgänglighets) kan erbjudas en uppsagd lägenhet.
 • Karlshamnsbostäder äger rätt att neka sökande som tidigare varit hyresgäst hos oss och som på ett uppenbart sätt åsidosatt de regler som gäller enligt hyreslagen eller våra egna ordningsregler. Detta gäller även för sökande som vid referenstagning hos annan fastighetsägare bedömts olämplig.
 • Juridiska personer godtas endast om företaget är välrenommerat och har en omsättning om > 5 Mkr. Årsbokslut ska kunna uppvisas och identiteten på andrahandshyresgästen ska meddelas Karlshamnsbostäder. Köordningsreglerna gäller även här.
 • Kön nollställs var 12:e månad. Den sökande får en påminnelse innan tiden löpt ut.
 • Vi tillåter inte tredjepartstjänster för att registrera sig eller bibehålla sin plats i kön.
Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)