Öppna meny

Nya hyror från 1 januari 2024

Karlshamnsbostäder har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen om justering av 2024 års hyror. Hyran kommer att höjas med 5,7 procent från och med 1 januari 2024.

Vad används hyran till?

Den största delen av din hyra används till drift, förvaltning, reparationer och underhåll av fastigheten. Hyran är hyresvärdens enda inkomst och det överskott (vinst) som genereras går tillbaka till förvaltningen och utveckling av fastigheterna och vår hyresgästservice.

Årets hyra

Överenskommelsen innebär en höjning med 5,7 procent och gäller från och med den 1 januari 2024, vilket innebär att justeringen kommer att ske retroaktivt för januari och februari. Detta betyder att du som hyresgäst får betala ökningen i efterhand. Hyreshöjningen avseende januari och februari genomförs retroaktivt på marshyran (som skickas ut i början av februari).

Räkneexempel:

För en bostad som kostar 7000 kr/månad innebär detta 7000 x 5,7 % = 399 kr. Den nya hyran blir då 7000 + 399 kr = 7399 kr. På marshyran debiteras du den nya hyran + retroaktiv hyreshöjning för januari och februari. I räkneexemplet skulle det innebära:

  • Ny hyra: 7399 kr
  • Retroaktiv hyreshöjning januari: 399 kr
  • Retroaktiv hyreshöjning februari: 399 kr
    Totalt att betala på marshyran: 8197 kr

OBS! Vad din specifika hyra blir framgår på nästa hyresavi.

Vad gäller för dig som flyttar ut i januari eller februari?

För dig som haft ett bostadsavtal men hunnit flytta ut under motsvarande period innebär det att du får betala mellanskillnaden i efterhand. Det gäller även dig som har flyttat till en annan bostad inom Karlshamnsbostäder.

Höjningen framgår på din sista hyresavi som du hittar när du loggar in på Mina sidor.
Logga in här: https://minasidor.karlshamnsbostader.se/

OBS! Om du betalar din hyra genom autogiro måste fakturan gällande den retroaktiva hyran betalas manuellt.

Mer information om hur förhandlingarna har gått till

Under hösten har lokala förhandlingar skett mellan Karlshamnsbostäder och Hyresgästföre­ningen. Då parterna inte kunnat enas hänsköts ärendet till Hyresmarknadskommittén. Under en sådan process görs först ett försök till medling mellan de centrala parterna Hyresgästföre­ningens Riksförbund och Sveriges Allmännytta. Medlingsrekommendationen var en justering på 5,7 % vilket Karlshamnsbostäder och Hyresgästföreningen har beslutat att anta. Därmed kommer ärendet inte att gå vidare till Hyresmarknadskommittén för vidare prövning.

Varför behövs en hyreshöjning?

Hyran kan höjas av olika skäl. Hyran kan höjas i samband med att en renovering gjorts i lägenheten, eller för att hyresvärden gjort en åtgärd som förbättrar fastigheten och/eller utomhusmiljön för alla hyresgäster. Hyran kan även justeras i samband med den årliga hyresförhandlingen. Höjningen för 2024 handlar framförallt om stora kostnadsökningar på flera olika håll i samhället, vilket drabbar både oss som hyresvärd och dig som boende. För att klara av höjda priser från våra leverantörer och entreprenörer, förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter. Det kräver också att vi som hyresvärd fortsätter arbeta medvetet med effektiviseringar och prioriteringar.

Har du frågor?

Har du frågor om din hyresavi, betalning av din hyra eller liknande, kontakta kundservice på 0454-819 00 eller via info@karlshamnsbostader.se.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)