Öppna meny

Hållbarheten är högt prioriterad

Hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade inom Karlshamnsbostäder. Vårt sätt att uppnå våra mål är att arbeta metodiskt mot Agenda 2030 – dels internt i vår dagliga verksamhet men också tillsammans med våra hyresgäster. Läs gärna vår Hållbarhetsrapport 2019

Miljömässig hållbarhet

Karlshamnsbostäder har antagit Allmännyttans Klimatinitiativ. Det innebär att vi ständigt strävar efter att göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Det gäller både hur vi arbetar internt men också hur vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att leva hållbart. Allmännyttans Klimatinitiativ har som mål att vi ska vara helt fossilfria år 2030.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vid varje beslut skall Karlshamnsbostäder arbeta efter en helhetsbedömning av de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna och på detta vis sträva efter en hållbar utveckling genom att:

• Karlshamnsbostäders ekonomi skall bedrivas så att den ger en god avkastning i det korta perspektivet och en god soliditet i det långa vilket ger en trygghet för hyresgäster, ägare och företag.
• Beakta de sociala aspekterna såsom trygghet, säkerhet, fritid, integration och inkludering.
• Arbeta med ständiga förbättringar och använda oss av bästa tillgängliga teknik.
• Minska vår resursförbrukning av el. värme och vatten genom att systematiskt hushålla och använda oss av ny teknik.
• Minska kemikalieanvändning och bidra till ett giftfritt samhälle.
• Verka för en god inre och yttre miljö.
• Utbilda och informera, få alla våra anställda och hyresgäster engagerade och delaktiga i miljöarbetet, inte minst vad gäller källsorteringen.
• Ställa krav på våra entreprenörer, leverantörer och vid upphandling verka för att minska vår miljöbelastning.
• Här kan du ta del av hela vår Miljö Och Hållbarhetspolicy 2020

Miljödiplomering

Karlshamnsbostäder är miljödiplomerad genom Svensk Miljöbas. Det innebär att vårt miljöarbete är kvalitetssäkrat genom en oberoende granskning. Miljödiplomering är en annan form av miljöledningssystem och är något vi måste uppfylla kraven för årligen.

Social hållbarhet

Läs om vårt bosociala arbete här.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)

Stor vatteläcka på Frälsegårdsvägen

Räddningstjänsten är på plats. Vi uppdaterar när vi har mer information att ge.