Öppna meny

Karlshamnsbostäder över tid

Vid kommunsammanslagningen 1967 bildades nuvarande Karlshamnsbostäder av bostadsföretagen i Karlshamn, Asarum, Mörrum och Hällaryd.

De första husen byggdes emellertid redan i slutet av 40-talet, som en följd av de beslut som riksdagen tog i att förbättra boendet i Sverige. Öjavad i Svängsta, Bolsvången i Mörrum, Dyks väg i Asarum och kvarteret Trädgården i Karlshamn är exempel på detta.

I Karlshamn likväl som i övriga landet skedde den stora byggnationen på 60-talet. Då tillkom Fridhem och kvarteret Dalsland i Karlshamn. I Asarum byggdes centrum, den så kallade Boosonska tomten. I Svängsta byggdes ett centrum och delar av Mariegården och i Mörrum tillkom Bygatan.

På 70-talet slutfördes ”miljonprogrammet”. Möllebacken och Mariegården är exempel på detta.

Den senaste byggnationen av storlek tillkom i slutet på 80- och i början av 90-talet. Byggnationen var då annorlunda med företrädesvis marklägenheter och småskalighet.
Karlshamnsbostäders byggnation har hela tiden varit ett kommunalt instrument för att tillgodose invånarna med bra bostäder.

Efterfrågan på bostäder har, sedan bristen på bostäder upphörde i mitten av 70-talet, följt konjunktursvängningarna och kommunens befolkningsutveckling. Det har inneburit att det vissa tider varit kraftiga överskott med lägenheter medan vissa tider har det varit balans.
Karlshamnsbostäder har sedan dess ursprung fram till 1995 varit en stiftelse. 1995 ombildades företaget till aktiebolag. Denna utveckling var naturlig eftersom riksdagen i början av 90-talet påbörjat en avveckling av de allmännyttiga bostadsföretagens reglerade villkor. Efter 1993 är förutsättningarna för företagen i stort samma som vilket bostadsföretag som helst.

Karlshamnsbostäder har alltid haft en hyresnivå som legat lika eller lägre än genomsnittet i landet och om man jämför med andra parametrar alltid varit ett välskött bostadsföretag.

Den här sidan använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. (Klicka för att stänga)